takaisin / back

TEKIJÄNOIKEUDET

Pääsääntöisesti valokuvan, digitaalisenkin, tekijänoikeudet on valokuvan ottaneella henkilöllä.

Tekijänoikeus antaa tekijälle, tietyin rajoituksin, yksinoikeuden määrätä teoksesta. Tekijänoikeuden antama suoja käsittää mm. teoksen julkisen esittämisen, näyttämisen, levittämisen, julkaisemisen, kaupallisen käytön tai myymisen. Em suoja koskee niin alkuperäistä teosta kuin siitä tehtyjä jäljennöksiä, kopioita ja muunnelmiakin.

Tekijänoikeuden suojaaman teoksen julkisena esittämisenä pidetään mm. teoksen esittämistä internet-palvelussa.

Kuvan tai valokuvan, jonka joku muu kuin sinä olet ottanut tai tehnyt, luvaton esittäminen voi olla tekijänoikeusrikkomus.

 

MUISTA TEKIJÄNOIKEUDET

Tekijänoikeudella tarkoitetaan kirjallisen tai taiteellisen teoksen luojalle kuuluvaa yksinoikeutta teokseensa. Tekijänoikeus takaa tekijälle joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta yksinoikeuden teoskappaleiden valmistamiseen, teoksen muuttamiseen, sen julkiseen esittämiseen tai sen saattamiseen muutoin yleisön saataville. Tekijä voi luovuttaa tekijänoikeuden osittain jollekin toiselle. Tästä on kyse mm. sopimuksessa teoksen julkisesta esittämisestä, kustannussopimuksessa ja sopimuksessa elokuvaamisesta. Tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta tekijän kuolemasta, ja sen haltija ilmoitetaan esim. kirjallisissa tuotteissa usein ©-merkillä. Kannattaa kuitenkin muistaa, ettei merkintä tekijänoikeudellisesta suojasta tai tekijänoikeuden omistajasta ole edellytys sille, että teos nauttii tekijänoikeudellista suojaa.

 
TEKIJÄNOIKEUDET JA MUUT IMMATERIAALIOIKEUDET

Suhtaudumme luonnollisesti vakavasti tekijänoikeuksiin. Tästä johtuen haluamme suojella niin sinun kuin muidenkin tekijänoikeuksia. Jäljempänä esitetyin tavoin toimitetun ilmoituksen johdosta poistamme palvelusta kaiken sellaisen materiaalin, joka loukkaa tai voi loukata tekijänoikeutta tai muuta laillista oikeutta. Tällä sivulla annetaan tietoa myös sitä, kuinka voit toimia havaitessasi että sivujen sisältämä kuvamateriaali loukkaa jonkun tekijänoikeutta tai muuta laillista oikeutta.

Ennen kuin lähetät kysymyksiä tai ilmoituksia meille liittyen tekijänoikeuksiin, tutustu tämän sivun sisältöön.

 
VALOKUVAN, TAIDETEOKSEN JA MUIDEN TEOSTEN LUVATON ESITTÄMINEN JA VALMISTAMINEN

Tekijänoikeuslaki suojaa kaikkia kirjallisia ja taiteellisia teoksia. Lakitekstissä esiintyvä teoksen käsite on erittäin laaja. Tekijänoikeuslain mukainen suoja koskee kaikkia laissa määriteltyjä teostyyppejä: kirjalliset teokset, suulliset esitykset, sävellys- ja näyttämöteokset, elokuvateokset, valokuvateokset, muut kuvataiteen teokset, rakennustaiteen teokset, taidekäsityön teokset, taideteollisuuden tuotteet sekä muut mahdolliset taiteellisen teoksen ilmenemismuodot. Tekijänoikeussuojaa saavat tämän lisäksi kartat sekä muut selittävät piirustukset, graafiset tai plastillisesti muotoillut teokset sekä tietokoneohjelmat. Tekijänoikeussuojan saaminen ei edellytä mitään toimenpiteitä tekijän taholta, kuten rekisteröintiä tms. Näin ollen myös sinun ottamasi valokuva tai maalaamasi taulu kuuluu lähtökohtaisesti tekijänoikeussuojan piiriin.

Tekijänoikeus antaa tekijälle, tietyin rajoituksin, yksinoikeuden määrätä teoksesta. Tekijänoikeuden antama suoja käsittää mm. teoksen julkisen esittämisen, näyttämisen, levittämisen, julkaisemisen, kaupallisen käytön tai myymisen. Em suoja koskee niin alkuperäistä teosta kuin siitä tehtyjä jäljennöksiä, kopioita ja muunnelmiakin. Tekijänoikeuden suojaaman teoksen julkisena esittämisenä pidetään mm. teoksen esittämistä internet-palvelussa. Teoksen valmistamisena pidetään mm. sen muuttamista digitaaliseen muotoon esim. scannaamalla valokuva ja asettamalla se esille palveluun. Pääsääntöisesti valokuvan, digitaalisenkin, tekijänoikeudet on valokuvan ottaneella henkilöllä.

Tässä muutama esimerkki mahdollisesta valokuvan luvattomasta käytöstä:

 • kuva rocktähdestä, minkä otit konsertissa

 • kopio suosikkipelaajasi keräilykortista

 • kopio kuvasta vuosikirjasta/lehdestä

 • sanomalehdestä leikkaamasi kuva

 • kopio valokuvasta jonka ostit taidegalleriasta

 • valokuva jonka otit taidenäyttelyssä olleesta teoksesta

 • internetistä löytämäsi hauska kuva

Tekijänoikeutta loukkaava materiaali poistetaan palvelusta.

Kuvan tai valokuvan, jonka joku muu kuin sinä olet ottanut tai tehnyt, luvaton esittäminen voi olla tekijänoikeusrikkomus. Älä käytä tai kopioi kuvaa jota et itse ole ottanut tai et ole saanut kuvan käyttöön tai kopiointiin lupaa kuvan tekijänoikeudet omistavalta henkilöltä.

Jos havaitset palvelussa kuvamateriaalia jonka uskot loukkaavan tekijänoikeutta tai muuta laillista oikeutta ilmoita asiasta välittömästi meille jäljempänä esitetyin tavoin. Emme sitoudu poistamaan mitään materiaalia palvelusta sille tehtyjen ilmoitusten perusteella ellei kyseessä ole tekijänoikeusrikkomus.

 
TEKIJÄNOIKEUSLOUKKAUKSISTA TAI RIKKOMUKSISTA ILMOITTAMINEN

Jos havaitset että palvelussa esiintyy materiaalia joka loukkaa sinun tai jonkun muun tekijänoikeutta tai muuta laillista oikeutta lähetä meille seuraava ilmoitus:

 1. Nimesi ja sähköpostiosoitteesi

 2. Voit myös halutessasi ilmoittaa puhelinnumerosi ja osoitteesi

 3. Kuvaus teoksesta ja/tai oikeudesta jota on loukattu

 4. Kuvaus siitä missä loukkaava kuva palvelussa tarkalleen sijaitsee

 5. Vakuutus siitä että vilpittömästi uskot, että kuvan esittäminen palvelussa on luvatonta ja että ilmoituksessasi esittämäsi väitteet ovat totuudenmukaisia.

Ilmoitus tehdään sähköpostilla osoitteeseen

 
LISÄTIETOJA VALOKUVIEN JA MUIDEN TEOSTEN KÄYTÖSTÄ

Emme vastaa millään tavoin palveluun muiden toimesta talletetuista aineistoista eikä mahdollisista tekijänoikeuden loukkauksista. Jos sinulla on epäselvyyttä siitä loukkaako käyttämäsi materiaali jonkun tekijänoikeutta tai muuta laillista oikeutta, kehotamme sinua tutustumaan tarkemmin tekijänoikeuslakiin tai kääntymään jonkun asiantuntijan puoleen ennen materiaalin toimittamista palveluumme.

Lisätietoja:
Kuvasto (http://www.kuvastory.fi/kuvasto/oikeus.htm)
Tekijänoikeuslaki, Valtion säädöstietopankki (http://finlex.fi)

 

Copyright © THA

 

takaisin / back