Samsung Smart TV & ClearOS Content Filter

ClearOS Content Filter plokkaa jostain syystä internetliikenteen Samsung Smart TV:ltä. TV saa kyllä hienosti IP:n ja liikenne pelaa palvelimelle, mutta ei siitä eteenpäin internettiin.

Ratkaisuna määrittely Smart TV:lle static lease IP ja Network Custom Firewall sääntö.

Ensure the custom firewall module is installed.
In the webconfig, under ClearCenter | Software Modules
Be sure “Firewall – custom rules” is installed

Then, under Network | DHCP, change the device to a static ip.

Then, under Network | Custom, create a rule:
iptables -t nat -I PREROUTING -s 1.2.3.4 -j ACCEPT
(where 1.2.3.4 is the static ip address of the device that needs to bypass the proxy.)